Tilžas vidusskolas salidojums "Kad ceriņi ziedēs..."