Tilžas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2022._2023.

Tilza_23_Pasnovertejuma_zinojums_publiskojama_dala.pdf

Tilžas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021._2022.

Tilzas_pamatskolas_pasnovertejuma_zinojums_2022.pdf


 Tilžas vidusskolas pašnovērtējums 2020.

Tilžas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2021.

Publiskojamā daļa: Pasnovertejuma_zinojums_2020_2021_publiskojama_dala.pdf