Olimpiādes

 Nr.p.k.

 Vārds, Uzvārds                       

Klase  

Olimpiāde  

Vieta  

Skolotājs  

1.  

Una Kuģeniece  

11. 

Ekonomika vidusskolām 

3. 

Iveta Kuģeniece 

 2. 

Laine Kupča 

10. 

Vizuālā māksla 

3. 

Iveta Kuģeniece 

 

 

 

Matemātika 

Atzinība 

Maldra Strupka 

 3.

Dāvids Marks Stempers 

 10.

Bioloģija 

3. 

Gunta Spridzāne 

 4. 

Līga Čirka  

9. 

Vizuālā māksla 

2. 

Iveta Kuģeniece 

 5. 

Baiba Ziediņa 

 9.

Bioloģija 

3. 

Gunta Spridzāne 

 6. 

Undīne Topfere 

3. 

Vizuālā māksla  

ATzinība 

Iveta Gabrāne