Īstenojamās izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programmas - kods 21011111
  • speciālā pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem - kods 21015611
  • speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem - kods 21015811
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem - kods 21015911
  • Pirmsskolas izglītības programma - kods 01011111
  • Pirmsskolas speciālā programma ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611