Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  •    nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  •    celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  •    motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001