Izlaidums

Atvadas bērnudārzam.

Svētki māmiņām 

"Mīlu tevi, māmiņ!"

Nu atnāca Liela diena ar raibām oliņām...


14. februāris - Draugu diena.


Metens brauca pār kalniņu, saules groži rociņā!


Ziemassvētki 2023.

Tik klusi un gaiši deg sveces

Un sirdīs siltumu lej

Bet tālumā skanīgā balsī

Kāds sidrabains zvārgulīts smej.

Latvijai 105

Svinīgs pasākums "Skaista ir mana Latvija"

10.novembris - Mārtiņdiena

Maskas, dziesmas, rotaļas, ticējumi, mīklas, ēdieni.

29. septembris - Miķeļdiena

Miķeļdiena aizvadīta ar dažādām aktivitātēm, rotaļām, cienastu, dārzeņu un ziedu kompozīciju veidošanu.

1. septembris

Klāt jau nu ir septembris-

Zināšanu mēnesis.

Bērni dārziņā un skolā

Sanāk visi atkal kopā.


Prieks par paveikto!

Izlaidums

Māmiņdiena

Piedalāmies Lielajā talkā


Nu atnāca Liela diena!


Ziemas sporta svētki Balvos

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā"


Vizu, vizu , Metenīti, no kalniņa lejiņā.

2. februāris - Sveču dienaZiemassvētki klāt, varam dziesmas skandināt!


Latvijai 104

Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(A. Sakse.)


1. septembris - atkalredzēšanās prieks!

Vasara, kad beidzas, darbā visi steidzas,

Rudens bērnudārzā klāt, varam kopā darbus sākt!


Izlaidums

Kad ceriņi smaržo un dzeltenie pieneņu lauki sauc mūs ārā, pienācis laiks aizvērt mācību grāmatas un burtnīcas. 1.jūnijā grupiņā svētki – izlaidums. Svinīgā noskaņojumā zālē pulcējās bērni, pedagogi un vecāki. Bērzu meijām pušķotos krēslos sēdās absolventi -  Kasandra, Sandis un Aivis. Skolas direktore izsniedza pirmo dokumentu par pirmskolas izglītību, kas apliecina, ka apgūtas zināšanas un prasmes, lai dotos uz 1.klasi. Bērni runāja dzejoļus, dziedāja dziesmas un gāja rotaļās, iesaistot tajās arī vecākus un citus svētku dalībniekus. Svētku nobeigumā kopīga fotografēšanās, lai paliktu atmiņas no šīs saulainās dienas. Kā jau svētkos, tika nobaudīts kūkas gabaliņš.

Sporta diena

Kad grāmatām un burtnīcām aizvērtas pēdējās lapas, varam kopīgi laiku pavadīt sportiskās aktivitātēs.

Sākam ar iesildīšanos. Mūzikas pavadījumā tiek izvingrināts viss ķermenis: pleci, rokas, mugura un kājas. Seko spēka un izturības vingrinājumi. Nav viegli divus apļus rāpot vai pārvietoties pārvarot dažādus šķēršļus, bet neviens nepadodas un veiksmīgi sasniedz finišu. Pēc šī smagā pārbaudījuma nedaudz jāatpūšas – seko elpošanas vingrinājumi. Lai radītu sacensību gaisotni – turpinājumā komandu stafetes. Šeit galvenais noteikums – uzmanīgi jāklausās uzdevums, jāievēro disciplīna un jāsadarbojas. Lēkšana maisā, bumbas pārvietošana dažādos veidos, bumbas mešana mērķī – ir tikai dažas no mūsu jautrajām stafetēm. Nobeigumā kūleņu mešana un līšana caur tuneli.

Nedaudz noguruši, bet labā noskaņojumā pavadījām sporta dienu

Ekskursija uz Viļaku

Atsaucāmies Viļakas muzeja aicinājumam un 12. maijā kopā ar bērnu vecākiem, devāmies ekskursijā, lai uzzinātu ko jaunu un ieraudzītu ko neredzētu. Vienā no muzeja zālēm bija izvietotas vairāk nekā 700 lelles no dažādām pasaules valstīm. Daudzas lelles bija apģērbtas košos tradicionālajos tautu tērpos.

Citā muzeja zālē apskatījām putnu olu kolekciju.  636 dažādu lielumu un dažādu krāsu olas no 130 Latvijas un eksotisko putnu sugām. Bērni ar lielu interesi izmēģināja jauno tehnoloģiju iespējas – ierakstos klausīties putnu dziesmas.

Seno darbarīku zālē apskatījām dažādus senos darbarīkus, kurus mūsu senči paši izgatavoja un izmantoja ikdienas darbos. Iemēģinājām roku vilnas sukāšanā.

Ekskursijas nobeigumā jaukus atpūtas brīžus pavadījām spēļu un trenažieru laukumā. Šī diena bija izdevusies jo ieguvām jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas.

Vectilžas pirmskolas izglītības grupas Ziemassvētki 2021.g.

Tilžas vidusskolas pirmskolas izglītības grupai Vectilžā decembris ir skaistais svētku gaidīšanas laiks. Jau iededzot pirmo Adventes svecīti, apņēmāmies būt labāki, draudzīgāki, un čakli gatavoties svētkiem. Gatavojām rotājumus un izrotājām telpas, mācījāmies dzejoļus, dziesmas un rotaļas.  Cepām piparkūkas. Tad pagasta saimnieks Vitālijs no meža atveda mums eglīti. Arī to ietērpām krāšņā svētku rotā.

Svētku rītā visi saposušies un nedaudz satraukti gaidījām svētku brīnumu! Nāk Ziemassvētku vecītis! Ziemeļbriedis velk kamanas ar dāvanu maisu. Zem eglītes atrodam vēl vienu pārsteigumu – ārzemēs dzīvojošo latviešu Ingūnas un Ģirta Strazdiņu labdarības sūtījumu visiem grupiņas bērniem. Lielu paldies sakām šai ģimenei par dāsno dāvinājumu. Paldies arī Kētai un Edžum, kas šīs dāvanas zem mūsu svētku egles atgādāja no Rīgas.

Visiem vēlam skaistus un baltus Ziemassvētkus! Lai katram sirdī prieks un piepildās kāds mazs sapnītis.

Mācību plāns attālinātai mācīšanai (uzdevumi bērnam veicami kopā ar vecākiem).

Ņemiet vērā bērna vecumposmu un uzdevumus pielāgojiet sev.

Laika periods 11.05. - 15.05.

Tēma: Mana ģimene.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā  

Kopīgi izpētiet savu dzimtas koku.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā:

·         Radošais darbs: „Uzzīmē savu ģimeni!”

Valodu mācību jomā:

·         Vārdu krājuma paplašināšana: kopīgi noskaidrojiet, ko nozīmē vārdiņi:

māmiņa, tētis, māsa, brālis, vecmamma, vectēvs, māsīca, brālēns, tante, tēvocis, krustmāte, krusttēvs.

·         Kā viņus sauc?

·         Zināmos vārdus ieraksti dzimtas kokā (skatīt darba lapu)! Atceries, cilvēka vārdu raksta ar lielo burtu.

·         Iemācieties no galvas kādu no dzejolīšiem!


Vectēvs esot bijis mazs,
Klausījies pat pasakas
Un pa āru skrējis bass...

Tur jau kaķim jāsmejas!

Pastāstīju kaķim to.
Šis neko.

Aizdomas man tomēr bija,
Ka viņš drusku pasmaidīja.

Tu māmiņai māmiņa esi,
Bet man vecmāmiņa.
Es māmiņai meitiņa esmu,
Bet tev- mazmeitiņa.
Es taču bagāta esmu-
Man divas māmiņas ir,
Un abas es ļoti mīlu.
Es taču bagāta esmu,
Mani divas māmiņas mīl.

 

Dabaszinātņu mācību jomā:

Atrodiet un aplūkojiet dabā patlaban ziedošos ziedus:

 

·         Kādi ir šo ziedu nosaukumi? (tulpe, narcise, pienene u.c.)

·         Kas visiem ziediem kopīgs? (kātiņš, lapiņas, ziediņš, sakne)

·         Kas tiem atšķirīgs? (forma, krāsa, lielums, augstums)

 

Tehnoloģiju mācību jomā

·         Saplūciet pienenes un uzpiniet vainadziņu vai izveidojiet ziedu pušķi. Bildes atsūtiet WhatsApp.

Matemātikas mācību jomā darbojieties praktiski:

·         Mācies skaitīt no viens līdz divdesmit un atpakaļ- no divdesmit līdz viens.

Piemēram: puķu dobē zied tulpes, saskatām tās: viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi un tad skaitam atpakaļ: septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

·         Dodieties kopīgā ģimenes pārgājienā. Iepazīstiet tuvāko apkārtni!

 

Lai veicas!

Neskaidrību gadījumā zvaniet, rakstiet skolotājām!

Turpinām sazināties WhatsApp grupā un caur e- pastiem. Uz sadarbību!Mācību plāns attālinātai mācīšanai (uzdevumi bērnam veicami kopā ar vecākiem).

Ņemiet vērā bērna vecumposmu un uzdevumus pielāgojiet sev.

Laika periods 27.04. - 08.05.

Tēma: Pavasara darbi dārzā

 

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā pārrunāt, kā sakopt apkārtni (pagalmu, augļu dārzu, puķu dārzu).

Kopā dodieties ārā un darbojieties praktiski. Kad darbs paveikts, nolieciet darbarīkus un pavērojiet paveikto. Sarunājieties, jautājiet, atbildiet.

Gaidīsim bildes WhatsApp.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā:

·         Novēroto pagalmā uzzīmē!

Valodu mācību jomā:

·         Kopīgi noskaidrojiet, ko nozīmē vārdiņi:

Ravēt, kaplēt, sēt, piķēt, vagot, ecēt, laistīt, rakt, pļaut, rušināt, stādīt, mēslot, irdināt, dēstīt, retināt.

·         Iemācieties kādu no tautasdziesmām no galvas!

Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarīt.
Es ar savu čaklumiņu
Lepoties lepojos:
Mirgot mirdz istabiņa,
Zibēt zib rožu dārzs.
Viegla tec celiņā,
Čakla ej darbiņā!
Tad iedos Laimes māte
Pašas laimes atslēdziņu.

 

Dabaszinātņu mācību jomā:

·         Atkārtot par atkritumu šķirošanu! Kā tu šķiro atkritumus? Kāpēc jāšķiro atkritumi? Kādas krāsas konteineri redzēti?

·         Informācija no interneta lapas:

www.zalajosta.lv (vides izglītības materiāli/video) vai youtube

animācijas filmas par vides izglītību:

 „Dāvana” (ilgums 5.40),

„Papīra ceļš” (ilgums 7.17),

„Saruna” (ilgums 3.05).

 

Pētnieciskais darbs- pavēro, cik daudz atkritumu saražo tava mājsaimniecība vienā dienā. Padomā, kā lietderīgi varētu izmantot, piemēram, izlietotu krējuma trauciņu vai cits izvēlēts variants!

Tehnoloģiju mācību jomā vari izgatavot no saimniecībā izlietotajiem materiāliem sev noderīgu lietu, priekšmetu, piemēram, zīmuļu trauku vai ko citu.

Savu ideju nobildē vai uzzīmē un atsūti mums!

Matemātikas mācību jomā darbojieties praktiski:

·         Mācīties saskaitīt un atņemt dažādus priekšmetus, dzīvas būtnes, ko redz apkārtnē.

Piemēri. Uz sētas sēž 2 vārnas, atlidoja vēl viena. Cik putnu kopā?

                 Puķu dobē ir uzziedējušas 5 narcises un 3 tulpes. Cik ziedu kopā?

                 Ligzdā dzīvo 2 stārķi. Viens izlidoja. Cik stārķu palika ligzdā?

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

·         Vingrojiet! Desmit vingrojumi katru dienu!

Lai veicas!

Neskaidrību gadījumā zvaniet, rakstiet skolotājām!

Turpinām sazināties WhatsApp grupā un caur e- pastiem. Uz sadarbību!Mācību plāns attālinātai mācīšanai (uzdevumi bērnam veicami kopā ar vecākiem).

Ņemiet vērā bērna vecumposmu un uzdevumus pielāgojiet sev.

Laika periods 20.04.-24.04.

Tēma: Nu putniņi čivināja

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā pārrunāt, kā saudzēt dzīvo dabu (putnus).

Pastaigas laikā vērot un priecāties no attāluma.

 

Valodu mācību jomā:

·         Mācīsimies putnu valodu! Mēģināt izrunāt visas skaņas, atkārtojot vairākas reizes.

·         Savieno, kuram putnam pieder dziesma!

 

Tuk-tuk
Ū-ū-ū
Ķīvit
Čir-čir
Ku-kū
Liru- lī
Žag-fut
Karr
Vidžu-vidžu-čurks
Krā-krā
Dūku-dūku
·        Bezdelīga
   ·        Vārna
 ·        Dzenis
 ·        Žagata
   ·        Balodis
   ·        Cīrulis
   ·        Ķīvīte
   ·        Krauklis
   ·        Zvirbulis
   ·        Ūpis
 ·        Dzeguze

 

·         Putnu dziesmas vari klausīties www.putni.lv

·         Lasiet pasaku „Kā putni mācījušies dziedāt” (pielikumā)!

 

 

Matemātikas mācību jomā darbojieties praktiski:

·         Saliec dažādus priekšmetus divās grupās!

·         Salīdzini „vairāk”, „mazāk”, „tikpat”!

 

Tehnoloģiju mācību jomā vari izgatavot putnu būri kopā ar tēti. Vari konstruēt arī pats, piemēram, no tukšām sērkociņu kastītēm vai cita pieejamā materiāla.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

·         Vingrosim!

Ligzdā dzīvo zvirbulīši, (vicina spārniņus)

Skat, jau mostas mīlulīši, (izstaipās kā pēc pamošanās)

Čir, čir, čir, čir, čir, čir, (ar pirkstiņiem atdarina knābīšus)

Skat, jau mostas mīlulīši, (vicina spārniņus)

Ligzdiņu mēs atstāsim, (vicinot spārniņus, teciņus skrien uz vietas)

Saulē spārnus sildīsim. (skrien pa telpu)

·         Katru dienu doties svaigā gaisā paskriet, pasoļot, pārvarēt kādu šķērsli.

 

Dabaszinātņu mācību jomā izzināt:

·         Vai vari nosaukt putna ķermeņa daļas?


·         Kas dzīvo šajās mītnēs?

·         Kas tās darinājis?

 (skatīt darba lapu!)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā:

·         Novēroto dabā uzzīmē!

 

Lai veicas!

Neskaidrību gadījumā zvaniet, rakstiet skolotājām!

Turpinām sazināties WhatsApp grupā un caur e- pastiem. Uz sadarbību!

  

Pielikums

Kā putni mācījušies dziedāt.

Putniem sākumā nav bijis dziesmu. Tad tie devušies pie cilvēkiem mācīties dziedāt. Dažs laidies sētā pie saimniecēm, dažs tīrumā pie arājiem, kur nu kurais cerējis dzirdēt jaukāku dziesmu.

VĀRNA laidusies uz kādām mājām. Līdzko ielaidusies sētā, dzird, ka saimniece bar bērnu, kas nolaizījis no maizes biezpienu, bet maizi neēd. Saimniece bārusies, teikdama:

-Kārs, kārs! Tu esi kārs! Ēd taču maizīti arī!

Vārna priecīgi steigusies projām, jo domājusi, ka nu mākot visskaistāko meldiņu. Ieraudzījusi ceļmalā nokaltušu bērzu, uzmetusies uz zara un sākusi dziedāt:

-Kārs, kārs, tu esi kārs! Šo dziesmu vārna dzied vēl šodien.

Arī BEZDELĪGA meklējusi dziesmu kādā sētā. Un gadījies tā, ka viņa ielaidusies izraudzītajās mājās tad, kad namamāte pašlaik aizgājusi pavadīt ciemiņus. Bērni palikuši mājās vieni. Nu tie uzdūruši uz iesma gaļu un cepuši krāsnī, ka tauki vien čurkstējuši ugunī. Kad māte pārnākusi, bezdelīga steigusies tai stāstīt par bērnu nedarbiem. Uzmetusies uz sētas mieta un saukusi:

-Kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļu cep.

Iztek tauki ugunī – vidžu, vidžu, čurks!

Kopš tā laika bezdelīga arvien stāsta mātēm par bērnu nedarbiem.

DZEGUZE aizlaidusies pie arāja un teikusi, lai šis dziedot. Arājs bijis vecs un kurls un nav lāgā dzirdējis. Viņš vaicājis:

-Ko, ko tu sacīji?

Dzeguze atkārtojusi, ka vēloties, lai šis uzdziedot. Taču arājs tomēr nav sadzirdējis, pielicis roku  pie auss  un uzsaucis:

-Ko, ko tu teici? Saki skaidrāk!

Dzeguze sadusmojusies un laidusies projām, mēdīdama vecīti: ku-kū, ku- kū!

STRAZDS laidies pie puišiem pieguļā. Bet puiši tikai svilpējuši. Ņēmuši un izsvilpējuši visas dziesmas pēc kārtas. Strazdam tas gluži labi paticisViņš sācis svilpēt līdzi. Svilpējis, kamēr, iemācījies. Kopš tās reizes strazds visas dziesmas izsvilpē. Un ar puišiem ļoti sadraudzējies. Tie vēl tagad atceras seno draudzību un pavasaros uztaisa strazdiem būrīšus.

Arī ĶĪVĪTE iemācījusies dziedāt. Bet kādreiz no Rīgas atlaidusies žagata un stāstījusi, ka strazda un lakstīgalas dziesmas  visa Rīga slavējot.

-Un manas dziesmas ne?

-Tavas dziesmas ne. Tevi pat nepiemin.

Ķīvīte par to saskumusi un sacījusi: „Ja manu vārdu neviens nepiemin, tad minēšu to pati un arvien saukšu:Ķī-īvīt, ķī-īvīt!” To viņa dara vēl šodien.

BALODIS nolaidies kādā sētā, kur zemnieks patlaban taisījis ragavas. Tajā brīdī pagalmā ienācis arī kaimiņš aicināt sābri kūmās. Kaimiņš iedevis dievpalīgu un teicis: „Kūm, kūm, ko tu tur darini?”

-Vai tad tu pats nesaproti? – zemnieks atteica.

-Saprotu, saprotu! Kūmam ragavas taisi.

Balodis, teikto pa ausu galam padzirdējis, steidzies projām un dziedājis vienā gabalā:

-Kūm, kūm, ko tu tur darini? –Protu, protu! –Kūm, kūm, ko tu tur darini? – Protu, protu!

No tā laika balodim tāda dziesma.


Mācību plāns attālinātai mācīšanai (uzdevumi bērnam veicami kopā ar vecākiem).

Ņemiet vērā bērna vecumposmu un uzdevumus pielāgojiet sev.

Laika periods 06.04.-17.04.

Tēma: Lieldienas

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā pārrunāt svētku tradīcijas savā ģimenē.


Valodu mācību jomā:

·         Vingrināties runāt skaitāmpantu!

Lēnām:

Oliņ' boliņ' čimpiņ' rimpiņ'

Vējiņ' kājiņ', kājiņ' bums! 2X

Tempā:

Oliņ' boliņ' čimpiņ' rimpiņ'

Vējiņ' kājiņ', kājiņ' bums! 2X

Ai, jai, jai, jai -

Viens, divi, trīs:

Un kā vējš tu esi brīvs. 2X

·         Nosauc apaļas lietas! Vari tās uzzīmēt vai uzrakstīt!

 

 

Matemātikas mācību jomā:

·         Sameklē 5 dažādus priekšmetus, kam ir apaļa forma.

·         Sakārto tos no mazākā uz lielāko!

 

Tehnoloģiju mācību jomā no dažādiem dabas materiāliem izveidot Lieldienu kompozīciju.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā vingrot ik rītus, doties svaigā gaisā paskriet, pasoļot, pārvarēt kādu šķērsli. Labi izšūpoties!

Ievērojiet drošības noteikumus!

 

 

 

Dabaszinātņu mācību jomā izzināt:

·         Kas var izšķilties no olas?

·         Kā sauc dzīvnieku mazuļus?

 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā:

 

·         Izkrāso olas darba lapā

·         Uzzīmē vai kā citādi darini savas krāsainās Lieldienu olas

·         Uzzīmē zīmējumu „Manas Lieldienas”

 

 

Lai veicas!

Neskaidrību gadījumā zvaniet, rakstiet skolotājām!

Turpinām sazināties WhatsApp grupā un caur e- pastiem. Uz sadarbību!

 
 Nedēļas plāns attālinātai mācīšanai (uzdevumi bērnam veicami kopā ar vecākiem).

Ņemiet vērā bērna vecumposmu un uzdevumus pielāgojiet sev.

Laika periods 30.03.-3.04.

Tēma: Pavasara saulītē

Valodu mācību jomā papildināt vārdu krājumu, stāstot par redzēto, dzirdēto, sajusto tuvākajā apkārtnē.

Izlasiet Paulīnas Bārdas dzejoli          „Bērnu dienas”

Pavasaris, pavasaris

Nosijāja sudrabiņu

Nosijāja sudrabiņu,

Sīku smalku sudrabiņu.

Mostas meži, mostas lauki,

Mostas pilsētas un ciemi,

Iziet darbā silti vēji

Pa celiņu celiņiem.

Dzied putniņi, dzied bērniņi,

Kucēns kūleņo pa zemi.

Ai, saulīte, ai saulīte,

Kur tu tik daudz prieka ņēmi?

Kopīgi pārrunājiet dzejoļa saturu, izskaidrojiet bērnam neskaidros vārdus, iemācieties kādas rindiņas vai visu pantiņu no galvas!

Dabaszinātņu mācību jomā vērot pavasara atmodu kā mostas daba (kukaiņi, putni, koki, puķes  utt.) tuvākajā apkārtnē.

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā atveidot dabā novēroto zīmējot, gleznojot.

 

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā mācīties galda kultūru.

 

Matemātikas mācību jomā palīdzot vecākiem uzklāt galdu, saskaitīt ģimenes locekļus, vajadzīgo priekšmetu skaitu (šķīvis, dakšiņa, krūzīte utt.) uz galda.

 

Tehnoloģiju mācību jomā no dabā atrastajiem materiāliem (zariņiem, čiekuriem, akmeņiem u.c.) uzcel pēc iespējas augstāku skatu torni.

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā vingrot ik rītus, doties svaigā gaisā paskriet, pasoļot, pārvarēt kādu šķērsli.

 

Lai veicas!

Neskaidrību gadījumā zvaniet, rakstiet skolotājām! Uz sadarbību!