Tas bija 1950.gads, kad Tilžas vidusskola vēra savas durvis vaļā sabiedrībai. Jau 1955.gadā tika svinēts pirmais izlaidums- skolu absolvēja 11 jaunieši. Pirmais direktors no 1950.-1951.gadam bija Jānis Laupacis.
Ilgākos mūža gadus skolas direktora lomai bija veltījuši direktori: Alberts Slišāns (1968.-1988.) un Voldemārs Čeksis (1990.-2015.) 

Līdz 1990.gadam skola tika saukta Fjodora Sirotina vārdā. 
Kopš 1991.gada skola savas mājas līdz pat šai dienai ir radusi Raiņa ielā 15- Tilžas upes krastā, kastaņa koku ieskautā vietā. Šī ēka ir viena no jaunākajām skolas ēkām Balvu novadā. Kopš 2015.gada skolas darbu vada direktore Gunta Rižā.