Mācību priekšmetu olimpiādes novadā

  N.P.K.       Vārds, uzvārds       Klase       Olimpiāde              Vieta        Skolotājs      
 1. Romena Timoškāne 9. Matemātika Atzinība Valda Dzene
 2. Aurēlija Pauliņa 7. MatemātikaAtzinība Maldra Strupka
 3. Markuss Arulis 6. Matemātika Atzinība Maldra Strupka
 4. Oskars Pauliņš 5. Matemātika Atzinība Valda Dzene