Tilžas pamatskolas interešu izglītības pulciņu nodarbības 2023./2024.m.g.

Grafiks

Tilžas pamatskolas

Interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2022./2023.m.g.

Diena Laiks Pulciņa nosaukums Pedagogs Telpa
Otrdiena 08:15-08:55 Darbs ar koku 4.-6.klase Ēriks Mičulis Dizains un tehn. kab.
14:45-15:25 Debates un diskusijas 5., 6.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
Trešdiena 08:15-08:55 Jaunāko klašu ansamblis 1.-4.klase Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
08:15-08:55 Darbs ar koku 7.-9.klase Ēriks Mičulis Dizains un tehn. kab.
08:15-08:55 Debates un diskusijas 7., 8.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
13:10-13:50 14:00-14:40 Koris 2.-9.klase Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
13:10-13:50 Novadpētniecība 5.-9.klase Inta Slišāne Krievu valodas kab.
14:45-16:15 Vokālais ansamblis „Varbūt” Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
14:00-14:40 14:45-15:25 Šahs 1.-9.klase Maldra Strupka Matemātikas kab. 1
Ceturtdiena 08:15-08:55 Vokālais ansamblis „Varbūt” Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
08:15-08:55 Debates un diskusijas 9.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
14:00-14:40 Novadpētniecība 5.-9.klase Inta Slišāne Krievu valodas kab.
14:45-15:25 Sporta spēles 1.-3.klase Anna Circene Sporta zāle
Piektdiena 08:15-8:55 Sporta spēles 7.-9.klase Anna Circene Sporta zāle
14:45-15:25 Sporta spēles 4.-6.klase Anna Circene Sporta zāle

Tilžas pamatskolas

Interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2022./2023.m.g.

Diena Laiks Pulciņa nosaukums Pedagogs Telpa
Otrdiena 08:15-08:55 Darbs ar koku 4.-6.klase Ēriks Mičulis Dizains un tehn. kab.
14:45-15:25 Debates un diskusijas 5., 6.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
Trešdiena 08:15-08:55 Jaunāko klašu ansamblis 1.-4.klase Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
08:15-08:55 Koriģējošā vingrošana 1.-9.klase Anna Circene Sporta zāle
08:15-08:55 Darbs ar koku 7.-9.klase Ēriks Mičulis Dizains un tehn. kab.
08:15-08:55 Debates un diskusijas 7., 8.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
13:10-13:50 14:00-14:40 Koris 2.-9.klase Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
13:10-13:50 Novadpētniecība 5.-9.klase Inta Slišāne Krievu valodas kab.
14:45-16:15 Vokālais ansamblis „Varbūt” Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
14:00-14:40 14:45-15:25 Šahs 1.-9.klase Maldra Strupka Matemātikas kab. 1
Ceturtdiena 08:15-08:55 Vokālais ansamblis „Varbūt” Linda Vītola Mūzikas kab./ Aktu zāle
08:15-08:55 Debates un diskusijas 9.klase Liene Karole Angļu valodas kab.
14:00-14:40 Novadpētniecība 5.-9.klase Inta Slišāne Krievu valodas kab.
14:45-15:25 Sporta spēles 1.-3.klase Anna Circene Sporta zāle
Piektdiena 08:15-8:55 Sporta spēles 7.-9.klase Anna Circene Sporta zāle
14:45-15:25 Sporta spēles 4.-6.klase Anna Circene Sporta zāle

Tilžas vidusskolas
Interešu izglītības pulciņu nodarbības grafiks 2021./2022.m.g.

     
Diena Laiks Pulciņa nosaukums Pedagogs Telpa
Pirmdiena 14:45-15:25 Sporta spēles 1.-3.kl. A.Circene Sporta zāle
Otrdiena 08:15-08:55 Koris 3.-12.kl. L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
14:00-14:40
14:45-15:25
15:30-16:10
Šaha pulciņš 1.-12.kl. M.Strupka Matemātikas kab. 1
14:45-15:25 Sporta spēles 7.-12.kl. A.Circene Sporta zāle
Trešdiena 08:15-08:55 Koriģējošā vingrošana A.Circene Sporta zāle
12:25-13:05 Jaunāko klašu ansamblis L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
13:00-13:50 Pasaules dažādās kultūras 1.,2.kl. L.Karole Angļu val. kab.
14:00-14:40 Koris 3.-12.kl. L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
14:45-15:25 Koris 3.-12.kl. L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
15:30-17:30 Vokālais ansamblis „Varbūt” L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
08:15-08:55
14:45-15:25
15:30-16:10
16:15-16:55
Darbs ar koku 4.-6.kl. Darbs ar koku 7.-9.kl. E.Mičulis Mājturības kab. zēn.
Ceturtdiena 08:15-08:55 Vokālais ansamblis „Varbūt” L.Vītola Aktu zāle/ mūzikas kab.
14:55-15:25 Pasaules dažādās kultūras 3., 4.kl. L.Karole Angļu val. kab.
Piektdiena 08:15-08:55 Koris 3.-12.kl. L.Vītola Aktu zāle
13:10-13:50 Folklora 1., 2.kl. D.Jēkabsone Aktu zāle
14:00-14:40 Folklora 3., 4.kl. D.Jēkabsone Aktu zāle
14:00-14:40 Floristika G.Spridzāne Bioloģijas kab.
14:45-15:25 Sporta spēles 4.-6.kl. A.Circene Sporta zāle