Tilžas pamatskolas individuālās / grupas konsultācijas 2023./2024.m.g.

Grafiks

Tilžas pamatskolas

Individuālo konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.

Pedagogs Nedēļas diena Laiks Telpa
Inese Pujate Pirmdiena 14:00-14:40 1.klase
Otrdiena 13:10-13:50 1.klase
Trešdiena 13:10-13:50 1.klase
Inta Slišāne Otrdiena 08:15-08:55 Krievu valodas kab.
Liene Karole Otrdiena 08:15-08:55 Angļu valodas kab.
Anna Circene Otrdiena 08:15-08:55 Sporta zāle
Trešdiena 08:15-08:55 Sporta zāle
Valda Dzene Otrdiena 14:45-15:25 Matemātikas kab. 2
Trešdiena 13:10-13:50 14:00-14:40 Matemātikas kab. 2
Ceturtdiena 14:00-14:40 Matemātikas kab. 2
Guntis Liepiņš Otrdiena 14:20-15:00 Jaunsardzes klase
Marija Zdanoviča Otrdiena 12:50-13:20 13:30-14:00 Speciālā klase Balvi
Ingrīda Ozoliņa Trešdiena 08:15-08:55 3.klase
Piektdiena 08:15-08:55 3.klase
Maldra Strupka Trešdiena 08:15-08:55 Matemātikas kab. 1
Ceturtdiena 08:15-08:55 Matemātikas kab. 1
Mareta Timoškāne Trešdiena 08:15-08:55 13:10-13:50 14:00-14:40 Latviešu valodas kab.
Aija Bērziņa Trešdiena 13:10-13:50 Dizains un tehn. kab.
Ēriks Mičulis Trešdiena 15:30-16:10 Dizains un tehn. kab.
Inese Daukste Ceturtdiena 08:15-08:55 Logopēda kab.
Ieva Martuzāne Ceturtdiena 08:15-08:55 Vizuālās mākslas kab.
Gunta Spridzāne Ceturtdiena 15:25-15:55 Ķīmijas kab.
Linda Vītola Piektdiena 08:15-08:55 Mūzikas kab.
Daiga Jēkabsone Piektdiena 08:15-08:55 13:10-13:50 2.klase
Rudīte Krūmiņa Piektdiena 08:15-08:55 Vēstures kab.
Sigita Loča Piektdiena 11:50-12:20 12:50-13:20 Speciālā klase Balvi

Tilžas pamatskolas

Individuālo konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.

Pedagogs Nedēļas diena Laiks Telpa
Inese Pujate Pirmdiena 14:00-14:40 1.klase
Otrdiena 13:10-13:50 1.klase
Inta Slišāne Otrdiena 08:15-08:55 Krievu valodas kab.
Liene Karole Otrdiena 08:15-08:55 Angļu valodas kab.
Anna Circene Otrdiena 08:15-08:55 Sporta zāle
Valda Dzene Otrdiena 14:45-15:25 Matemātikas kab. 2
Ceturtdiena 14:00-14:40 Matemātikas kab. 2
Guntis Liepiņš Otrdiena 14:20-15:00 Jaunsardzes klase
Marija Zdanoviča Otrdiena 12:50-13:20 13:30-14:00 Speciālā klase Balvi
Ingrīda Ozoliņa Trešdiena 08:15-08:55 3.klase
Piektdiena 08:15-08:55 3.klase
Maldra Strupka Trešdiena 08:15-08:55 Matemātikas kab. 1
Ceturtdiena 08:15-08:55 Matemātikas kab. 1
Mareta Timoškāne Trešdiena 08:15-08:55 Latviešu valodas kab.
Aija Bērziņa Trešdiena 13:10-13:50 Dizains un tehn. kab.
Ēriks Mičulis Trešdiena 15:30-16:10 Dizains un tehn. kab.
Inese Daukste Ceturtdiena 08:15-08:55 Logopēda kab.
Ieva Martuzāne Ceturtdiena 08:15-08:55 Vizuālās mākslas kab.
Gunta Spridzāne Ceturtdiena 15:25-15:55 Ķīmijas kab.
Linda Vītola Piektdiena 08:15-08:55 Mūzikas kab.
Daiga Jēkabsone Piektdiena 08:15-08:55 13:10-13:50 2.klase
Rudīte Krūmiņa Piektdiena 08:15-08:55 Vēstures kab.
Sigita Loča Piektdiena 11:50-12:20 12:50-13:20 Speciālā klase Balvi

Tilžas pamatskolas

Individuālo / grupu darba grafiks 2022./2023.m.g.

Nedēļas diena Pedagogs Mācību priekšmets Laiks Vieta
Pirmdiena Ingrīda Ozoliņa Latviešu valoda 3.klase 13:10-13:50 3.klase/Kristīgās māc. kab.
Otrdiena Maldra Strupka Matemātika 6.klase 08:15-08:55 Matemātikas kab. 1
Mareta Timoškāne Latviešu valoda 9.klase 08:15-08:55 Latviešu valodas kab.
Mareta Timoškāne Latviešu valoda 6.klase 14:00-14:40 Latviešu valodas kab.
Trešdiena Valda Dzene Matemātika 9.klase 14:45-15:25 Matemātikas kab. 2
Ceturtdiena Ingrīda Ozoliņa Matemātika 3.klase 14:00-14:40 3.klase/Kristīgās māc. kab.
Gunta Spridzāne Dabaszinības 6.klase 14:45:15:25 Ķīmijas kab.
Liene Karole Angļu valoda 9.klase 15:30-16:10 Angļu valodas kab.

Tilžas vidusskolas

Individuālo konsultāciju grafiks 2021./2022.m.g.

Pedagogs Nedēļas diena Laiks Telpa
R.Krūmiņa Pirmdiena 08:15-08:55 Vēstures kab.
I.Kuģeniece Otrdiena 14:00-14:40 Vizuālās m. kab.
Trešdiena 14:00-14:40 Vizuālās m. kab.
S.Loča Otrdiena 13:30-14:00 Speciālā klase Vidzemes iela 2
L.Vītola Trešdiena 08:15-08:55
13:10-13:50
Mūzikas kab.
I.Pujate Trešdiena 12:25-13:05 3.klase
A.Circene Trešdiena 13:10-14:40 Sporta zāle
I.Slišāne Trešdiena 14:00-14:40 Krievu val. kab.
I.Daukste Trešdiena 14:00-14:40 Kristīgās  mācības kab.
G.Liepiņš Trešdiena 14:45-16:10 Jaunsardzes klase
E.Mičulis Trešdiena 17:00-17:40 Mājturības kab. zēn.
M.Strupka Ceturtdiena 14:45-16:10 Matemātikas kab. 1
S.Loča Ceturtdiena 13:30-14:00 Speciālā klase Vidzemes iela 2
E.Mičulis Ceturtdiena 14:00-14:40 Attālināti
D.Jēkabsone Piektdiena 08:15-08:55 1.klase
A.Bērziņa Piektdiena 13:10-13:50 Mājturības kab. meit.
G.Spridzāne Trešdiena 14:45-15:25 Bioloģijas kab.
Piektdiena 14:45-15:25 Bioloģijas kab.

Tilžas vidusskolas

Individuālo / grupu darba grafiks 2021./2022.m.g.


Nedēļas diena Pedagogs Mācību priekšmets Laiks Vieta
Pirmdiena M.Timoškāne Latviešu valoda 14:00-14:40 Fizikas kab.
L.Karole Angļu valoda 14:45-15:25 Angļu val. kab.
Otrdiena I.Slišāne ZPD 08:15-08:55 Krievu val. kab.
M.Timoškāne Latviešu valoda 14:00-14:40 Fizikas kab.
V.Dzene Matemātika 14:00-14:40
14:45-15:25
Matemātikas kab. 2
L.Karole Angļu valoda 14:00-14:40
14:45-15:25
Angļu val. kab.
Trešdiena I.Slišāne Krievu valoda 08:15-08:55 Krievu val. kab.
M.Timoškāne Latviešu valoda 14:00-14:40 Fizikas kab.
I.Ozoliņa Matemātika 14:00-14:40 2.klase
V.Dzene Matemātika 14:45-15:25 Matemātikas kab. 2
Ceturtdiena D.Jēkabsone Angļu valoda 08:15-08:55 1.klase
L.Karole Angļu valoda 08:15-08:55 Angļu val. kab.
I.Ozoliņa Latviešu valoda 13:10-13:50 2.klase
M.Strupka Matemātika 13:10-13:50 Matemātikas kab. 1
I.Pujate Latviešu valoda 14:00-14:40 3.klase
A.Bērziņa Dabaszinības 14:00-14:40 Mājturības kab. meit.
L.Karole Angļu valoda 15:30-16:10 Angļu val. kab.
Piektdiena R.Krūmiņa Latvijas vēsture 08:15-08:55 Vēstures kab.
I.Slišāne Latviešu valoda 08:15-08:55 Krievu val. kab.
I.Medne Latviešu valoda 14:45-15:25 Latviešu val. kab.