Tilžas pamatskola 
Raiņa iela 15, Tilža, Balvu novads LV 4572
tilzapsk@balvi.lv

Tilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

Dārza ielā – 1, Tilža,  Balvu novads LV- 4572

Tālrunis: 64563945; +37126610301
E-pasts: tilzapii@balvi.lv, vita.belindzeva@inbox.lv

Direktora vietniece pirmsskolas izglītībā  Vita BelindževaTilžas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa Vectilžā

Balvu novads Vectilžas pagasts, Vectilža LV-4571,

Tālrunis/fakss 64546340 

E-pasts vectilzapsk@balvi.lv

Grupas vadītāja Anda BombāneTilžas pamatskolas internāts


Pārupes iela -4 Tilža Balvu novadsTilžas pamatskolas speciālā klase 

Balvi, Vidzemes 2b

Tālrunis: 28617217

E-pasts: sigita.kaulaca@inbox.lv

Speciālās klases skolotāja/audzinātāja Sigita Loča