Profesionālā izglītība

Būs iespēja:

 • novērtēt jauno viesmīļu, tērpu veidotāju, galdnieku, flīzētāju, kravu pārvadātāju, grafikas dizaina un daudzu citu profesiju meistaru prasmes darbībā;
 • izmēģināt vairāk nekā 40 dažādas profesionālās prasmes, ko piedāvās profesionālās izglītības iestādes, un atklāt potenciālo nākotnes karjeras virzienu;
 • SkillsLatvia skatuvē uzzināt, kā ir piedalīties konkursos #SkillsLatvia, #EuroSkills un #WorldSkills, uzklausot bijušo dalībnieku pieredzes stāstus;
 • "Skolu brīvajā mikrofonā" ieklausīties profesionālās izglītības iestāžu piedāvājumos;
 • izpētīt izglītības un karjeras izvēles iespējas kopā ar karjeras konsultantiem;
 • piedalīties viktorīnā "Atklāj SkillsLatvia" un "Prasmju stafetē" un iegūt lieliskas balvas;
 • uzņemt jautras bildes ar draugiem momentfoto stacijā;
 • uzspēlēt Brain Games galda spēles.
Sīkāka informācija, pieteikšanās viktorīnai, reģistrācija dalībai: https://preview.mailerlite.io/emails/webview/36544/83324909541918387

Ēnu diena 2023

Sīkāka informācija:

 • https://www.balvi.lv/lv/jaunums/skoleni-aicinati-piedalities-enu-diena-2023
 • https://enudiena.lv/vakances?profession=&organization=&region=131&search=&sort=default


Izglītības iespēju izstāde ,,Studijas 2023’’ 

   15. februārī Balvu Valsts Ģimnāzijas sporta zālē notika izglītības iespēju izstāde ,,Studijas 2023.’’ Mūsu Tilžas pamatskolas 8., 9. klases skolēni un audzinātāja Anna Circene apmeklēja šo izstādi, lai iepazītu plašās studiju iespējas Latvijā. Izstāde "Studijas 2023", vienuviet pulcēja aktīvākās un radošākās augstskolas, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

Izstādē "Studijas 2023" tika pārstāvētas 19 mācību iestādes: Rīgas tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas kultūras akadēmija,  Latvijas Universitāte,  Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, Biznesa augstskola "Turība", Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", Latvijas kultūras akadēmija, Rīgas tehniskā universitāte, Malnavas koledža, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža, Smiltenes tehnikums, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Latvijas universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, RSU sarkanā krusta medicīnas koledža.

Ja pēc 9. klases absolvēšanas kāds plāno mācīties par automehāniķi, konditoru, frizieri vai apgūt kādu citu arodu – šeit bija iespēja satikt koledžu, tehnikumu un profesionālo vidusskolu pārstāvjus, atklāt profesiju nianses un izmantot konsultācijas.

Mēs varam izvēlēties vienīgi to, ko zinām!

Izstādē mēs guvām vislabāko un visplašāko pārskatu par mācību un studiju piedāvājumu. Bija vienreizēja iespēja skolēniem aizdomāties par studiju virzieniem, ko agrāk pat neapsvēra.

Karjeras izglītība

skolotāja  Anna Circene

Ēnu diena 2023

2023.gada 5. aprīlī notiks  Junior Achievement Latvia
rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaistiar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu
karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši
sagatavoties darba tirgum.

7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai
ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm.Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā
laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.

17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni
atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu
devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm.
Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
24. – 27.marts Pieteikšanās trešā kārta - noraidītie
skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot
Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm.
Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

31.marts Nejaušais Ēnotājs* - skolēnu pieteikšanās uz
brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši
uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.
kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns
automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju

Visa jaunākā informācija par programmu Ēnu diena atrodama portālā
www.enudiena.lv

http://67l2.mjt.lu/lnk/AV4AAAuk-pkAAcnBpbYAALFFLPgAARpd0EUAJLbcAAfGdQBj5Q4OYObPhY8yRi-HwhTkhh-VbwAHZzk/1/csjXm2RhlDAXQTsEzewXmw/aHR0cHM6Ly9lbnVkaWVuYS5sdi8Profesiju izvēle

Lai palīdzētu bērniem atrast savu aicinājumu un nākamo profesiju,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā 21 profesijas
video stāstus, kuros jaunie speciālisti, uzņēmumu un
organizāciju vadītāji stāsta un rāda par profesiju ikdienas
izaicinājumiem.
Materiāli ir veidoti pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas pasūtījuma.

Saite uz video:

https://biznesam-dot-yamm-track.appspot.com/2Iie9eNuKHabpC7G0OfDJAFqc4ntcCDSVu9A_7mvydhsEvryohAFUtguoO3fCRtAxbOlwaDRfyPfMdFwJlz6sqLk0VdQSFOWRmmj8vQFfj2tFE1laWqlsxqBUffubN1VPXUa7QukPE_HZQ_rkJniqgJTgMS8nWPLGika6DaBajxQSynbyQl1ZSDMo_LySkEN6j73CpCP2OtwLWV6quv3elY6H7Sf_N49Uk2g840B52JnrqdreaND00YHl5yBz1svykTNKXQbWi1mUXJDTt-oUhMyOmDHB06qJrE2Osa33uqNt-OjgIXE4nCegJr4Yguo-VR_HsoBzshPs9-WnaJDcInVRVRjX3hEcnBtld118Df_iwQrkMmw5Z8Hmj9SWF3Zbww

Karjeras nedēļa

Ikgadējā Karjeras nedēļā jauniešus Tilžas pamatskola aicinās atklāt savas uzņēmējspējas.

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. Arī Tilžas pamatskola piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar prezentāciju veidošanu "Profesijas šodien" un "Nākotnes profesijas"; debatēm un diskusijām "Runas māksla - tās ietekme uz karjeras iespējām"; zīmējumu izstādi "Par ko es vēlos kļūt?"; spēli "Profesiju domino"; amata prasmi - audenes aušana.

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.  

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Neatlaidība virza uz panākumiem!

Patriotisma mēnesī Tilžas pamatskolā viesojās Tilžas vidusskolas absolvents, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 3.kursa kadets, Edgars Rižais, lai dalītos pieredzē par savas karjeras izvēli un LNAA piedāvātajām iespējām:

 •  iegūt valsts apmaksātas akadēmiskās zināšanas un iegūtās zināšanas pārbaudīt praksē,
 •  studēt un zināt, ka pēc studijām būs nodrošināts darbs,
 •  saņemt atalgojumu un apmaksātas sociālās garantijas,
 • papildināt prasmes ārzemēs un veikt praktiskās nodarbības pie ārvalstu ekspertiem,
 • kļūt par līderi un iegūt izcilus studiju biedrus.
ATBILDĪBA savā, līdzpilsoņu un valsts priekšā. GODS lēmumi, ar ko varam lepoties. NEATLAIDĪBA izaugsme un izcilība.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums –“Kas patiešām ir svarīgi?...’’

Tikšanās ar novadnieci, starptautiskā  mārketinga speciālisti Zani Kukurāni.

  Uz tikšanos 9.novembrī zoom platformā ieradās uzaicināto klašu skolēni no Rugāju vidusskolas 9.-12.kl., Tilžas vidusskolas 9. un 12.kl., Bērzpils pamatskolas, Eglaines pamatskolas , Stacijas  pamatskolas Vīksnas filiāles 9.klašu skolēni , kā arī atsevišķi interesenti no Baltinavas vsk. un Balvu pilsētas ģimnāzijas.

     Pirms sešpadsmit gadiem absolvējusi Rugāju vidusskolu, turpinājusi studijas RTU, Biznesa augstskolā “Turība” un Latvijas Universitātē, kā arī , izmantojot studiju programmu apmaiņas iespējas, studējusi Tulūzas un Milānas universitātēs, paralēli  mācībām veidoja savu karjeru, strādājot starptautiskos uzņēmumos ,sākotnēji  Latvijā (ziņu aģentūra BNS, mediju grupa Modern Times Group, Danone),  vēlāk arī Grieķijā un Itālijā, pašreiz Zane par savu mītnes zemi izvēlējusies Itāliju un strādā ar starptautiskiem projektiem buru ražošanas nozarē .

     Kā gan meitene no attālās Eiropas pierobežas, kas par sevi saka :”Skolā  biju  samērā parasta viduvējība. Brīdī, kad man vajadzēja  izvēlēties, ko tad īsti darīt,  man   bija vairākas idejas, bet kopumā ņemot, nekāda  konkrēta nojausma   man nebija,” kļuvusi par  starptautiskā biznesa attīstības vadītāju latviešiem visai pasvešajā burāšanas biznesā?

     Savu pieredzes stāstu izglītības ieguvē, karjeras veidošanā Zane atklāja tikšanās laikā ar skolu jauniešiem. Kas es esmu?   Kas patiešām ir svarīgi? Šos jautājumus Zane izvēlējās sava stāstījuma pamatā, jo, kā viņa atzina tikšanās ievadā: “ Ja man godīgi jāatzīstas, tad vēl joprojām 34    gadu vecumā šie divi jautājumi  mani  nodarbina joprojām , un tikpat grūti, cik man bija uz viņiem atbildēt  18 gadu vecumā ,tikpat grūti tas patiesībā ir  arī tagad , jo karjera mūsdienās daudzos sektoros ir ļoti mainīga un šie jautājumi nekur nepazūd. “

    Kā galvenās spēka līnijas savā dzīvē  Zane atzīmēja :”Lielas darba spējas,  pārliecība par saviem spēkiem un sapņošana,  nepadošanās ,  nebaidīšanās riskēt  un   daudzveidīgas zināšanas ir ļāvušas sasniegt manus mērķus,  nevis   ģeniāla galva. “

    Tāpat Zane dalījās savās pieredzē par to, ka katru reizi  uzsākot jaunu posmu darba karjerā, ir sevi jāpierāda no jauna, jāprot sevi pārliecinoši pasniegt un spēt prezentēt, liekot noticēt tavai spējai arī citiem. Ilustrējot ar piemēriem no personīgās dzīves Zane uzsvēra, ka jebkas, ko esi apguvis skolā vai ārpus tās pilnveido un bagātina tevi, jo nekad nevari zināt, kur dzīvē kādas prasmes būs vajadzīgas. Tver un mācies visu ko vari, izmanto iespējas, pat , ja konkrētajā brīdī šķiet, ka tev taču to nekad nevajadzēs.

      Tāpat viņa jauniešiem, kas domā par sekmīgu karjeras izveidi, ieteica domāt par savu tēlu virtuālajā vidē, jo vieglprātīgi ievietota informācija var nopietni kaitēt turpmākajā karjerā visu dzīvi. “Piedomā kā izcelties  . CV jābūt perfektam  .  Ja nav pieredzes, padomā, kā izcelt un labi aprakstīt visādus brīvprātīgos un palīdzēšanas darbus utt.  Ļoti rūpīgi seko līdzi  savam tēlam sociālajos tīklos,  izveido profilu Linkedin, izdzēs lieko no facebook un instagram. Atceries, ka lielos uzņēmumos CV sākumā  izfiltrē sistēma, tādēļ dizainam ir jābūt  sistēmām salasāmam un jāsatur atslēgas vārdi, kas atbilstoši darbam uz kuru pretendē.”

Zanes secinājumi atskatoties uz savu pašreizējo karjeras ceļu var būt noderīgi arī pašreizējiem skolu jauniešiem. Un tie ir:

-          Viduvējība     =   daudzfunkcionālisms   =   ir forši ! Tu vari izvēlēties un darīt daudz  ko.

-          Mārketings   var būt piemērota disciplīna  ‘daudzfunkcionālajiem’

-          Citkārt saprast to, ko tu vēlies, var saprast tikai sākot darīt- izglītība var  arī sekot karjerai.

-          Pārdot sevi, galu galā, ir vissvarīgākā prasme.  Dažreiz pārliecināt , ka TU VARĒSI, ir daudz svarīgāk par reālo varēšanu.

-          Izmanto visas iespējas iegūt starptautisku pieredzi , veido sakarus un parādi sevi ikvienā situācijā.

-          Padomā par to, ko tu tiešām gribi un nelolo ilūzijas.  

-          Nebaidies riskēt un mainīt, pat ja citi saka, ka esi  traks (“kur tu skriesi, šis darbs jau taču tik labs!”)

-          . Izvērtē  ne tikai to, ko vēlies pats,  bet arī - kur  ar savām prasmēm vari būt visvērtīgākais.

-          Centies, un esi gatavs  smagi strādāt, KONKURENCE ŠOBRĪD IR GLOBĀLA.  Nesapņo par to , ka tevi darba tirgū (ne Latvijā ne ārpus tās)  izmisīgi  gaida.

-          Atrodi savu skolotāju.

PAT, JA NEZINI VĒL KAS GRIBI BŪT, SĀC AR PĀRLIECĪBU , KA VARI!

* Dažas jauniešu atziņas pēc šīs tikšanās:

-“Šis viss dzirdētais raisīja daudz pārdomu par to, ka tomēr vajag pamēģināt daudz ko, nevajag apstāties pie vienas profesijas un, ja tomēr nepatīk, tad mēģināt citu. Tagad sāku saprast, ka jebkuras zināšanas, ko gūsti, ir zināšanas, kas noderēs tālāk.”

-          “Zoom nodarbība bija interesanta. Pašai visvairāk palika prātā tas, ka visam vajag tikai centību un vēlmi darīt. Šķiet, ka daudzi jaunieši nespēj novērtēt piešķirtās iespējas uzzināt ko jaunu.”

-          “Es pievērsu uzmanību tam, ka svarīgi ir izmēģināt visādas iespējas, ka svarīgi ir kontaktēties ar visādiem cilvēkiem. Ka nevajag visu ko likt sociālajos tīklos.”