OLIMPIĀDES

 Nr.p.k. Vārds, uzvārds  KlaseOlimpiāde  Vieta Skolotājs                 
1. Rebeka Ločmele12.  Ekonomika 10.-12.klasēmIII Iveta Kuģeniece Tiešsaistē 2.posms Izvirzīta uz valsts 3.posmu 
2. 
 Artūrs Melnis 11.Matemātika 9.-12.klasēm atzinība Maldra Strupka Starpnovadu 
 3. Marta Rudzāte9. Matemātika 9.-12.klasēm III Valda Dzene Izvirzīta uz valsts 3.posmu 
 4. Marta Rudzāte9. Vēsture 9.klasēm atzinība Aina Rakstiņa Starpnovadu 
5.  Laine Kupča9.  Vizuālā māksla 9.-10.klasēm

III Iveta Kuģeniece Starpnovadu 
 6. Laine Kupča9. Vēsture 9.klasēm atzinība Aina Rakstiņa starpnovadu 
7.  Dāvids Marks Stempers 9. Bioloģija 9.klasēm  IIIGunta Spridzāne Starpnovadu 
 8. Līga Čirka8. Angļu valoda 8.klasēm  IILiene Karole Starpnovadu 
 9. Līga Čirka8. 6.atklātā reģionālā angļu valodas olimpiāde 8.-9.klasēm  IILiene Karole Reģionālā 
10.  Lienīte Babre8. Vizuālā māksla 7.-8..klasēm atzinība  Iveta KuģenieceStarpnovadu 
 11. Baiba Ziediņa8. Angļu valoda 8.klasēm  atzinībaLiene Karole Starpnovadu 
 12.Edvarts Ločmelis 6. Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (zēniem) atzinība  Jānis DelverisStarpnovadu 
 13. Madara Čirka6. Latviešu valoda un literatūra 5.-6.klasēm  IIIIlga Medne Starpnovadu 
 14. Madara Čirka6. Matemātika 5.-8.klasēm  IIIValda Dzene Starpnovadu 
 15. Deina Bērziša 5.Angļu valoda 5.klasēm atzinība Liene Karole Starpnovadu 
 16. Daniels Stahovskis 5.Angļu valoda 5.klasēm II Liene Karole Starpnovadu 
 17.Sanija Vīcupa  5.Latviešu valodas un literatūra5.-6.klasēm  IIInese Pujate Starpnovadu 
 18. Sanija Vīcupa5. Matemātika 5.-8.klasēm  IIIValda Dzene Starpnovadu 
 19. Karīna Patrīcija Radjukova 4.Vizuālā māksla 3.-4.klasei II Iveta Kuģeniece Starpnovadu 
 20. Karīna Avotiņa 3.Latviešu valoda 3.klasei atzinība Inese Pujate Starpnovadu