Galerija

17.maijā Tilžas vidusskolas kolektīvs  projekta Pumpurs 8.3.4 ” Es videi vide man” ietvarā , skolas rotaļu laukumā  izveidoja „Sajūtu taku”. Pirms takas izveidošanas čakli strādāja 7.klases kolektīvs sadarbībā ar dizains un tehnoloģiju skolotāju Ēriku Mičuli, kas veidoja sajūtu takas ierobežojumus un rūpējās par zemes rakšanu un vietas iekārtošanu. Projekta koordinatori , skolotāja Aija Bērziņa un skolas direktore Gunta Rižā rūpējas par pasākuma izdošanos.Nedēļu pirms „Sajūtu takas” viss Tilžas vidusskolas kolektīvs lozēja,  kādus dabas materiālus  sarūpēs takas atklāšanai. Kolektīviem bija jāatnes dabas materiāli  ,kā arī  jāizdomā aktivitāte, ko veiks pasākuma dienā, izmantojot izlozētos materiālus;1.klase-skaidas, 2.klase-kūdru,3.klase- smiltis,4.klase-koka mizu, 5.klase- priežu čiekurus, 6.klase-sūnas, 7.kase-egļu čiekurus, 8.klase-koka ripas, 9.klase-akmeņus, 12.klase-meldi vai zariņi, skolas darbinieki- vilna.Neskatoties uz ļoti nelabvēlīgiem laika apstākļiem – lija lietus, pasākums bija jautrs un skolēniem ļoti patika. Katrs klases kolektīvs piepildīja savu „Sajūtu takas” laukumu un vadīja jautras aktivitātes. Skandēja dziesmas , minēja mīklas , veica stafetes un sacensības, līda cauri zirneklim utt.Noslēgumā visi kolektīvi saņēma pateicības un tika aicināti uz kopīgu zupas ēšanu skolas lapenē, ko bija sarūpējušas pavārītes.Paldies visiem par piedalīšanos un izturību !