Galerija

Balvu novada svētki jauniešiem

2022.gada 30.maijā Tilžas vidusskolas jaunieši piedalījās aktīvu radošajā festivālā. Pedagogi dalījās pieredzē un vadīja novada jauniešiem sporta aktivitāti Lāča dārzā, Skolas muzikālie kolektīvi aktīvi piedalījās muzikālos priekšnesumos. Viņu skanīgās balsis un spilgtais dziedājums pieskandināja Balvu Lāču dārzu. Skolas labākie jaunieši piedalījās Gada balvas pasniegšanas ceremonijā Balvu kultūras namā, kur par  teicamām sekmēm saņēma naudas balvas un  augsto novērtējumu par  dalību olimpiādēs.