Galerija

Skolas kolektīvs  katru gadu aktīvi iesaistās Latvijas organizētajā Lielajā talkā. Jauniešu labprāt piedalās vides uzkopšanas talkās. Šajā mācību gadā  Tilžas jaunieši sakopa apkārtni ar skolu un pagasta centrā pa ceļa malām salasīja sadzīves atkritumus. Pedagogi, skolas direktore un mācību pārzine arī čakli piedalījās vides sakopšanas talkā. Dzīvosim zaļāk!