Galerija

ESF 8..3.4. Jauniešu iniciatīvu projekts Izzini, Sajūti, Radi ativitāte Esi veikls, prasmīgs -  Uzvari!” .Pasākuma galvenā aktivitāte bija  „Sporta diena”. Projektā iesaistītajiem jauniešiem (sporta skolotāja uzraudzībā) vajadzēja labiekārtot futbola vārtus un noorganizēt pasākumu „Sporta diena” . Pasākuma dienā bija jāorganizē  pilnvērtīga fizisko aktivitāšu iesildīšanās citiem sporta dienas pašakuma dalībniekiem,, jānoorganizē aktivitātes, lai izveidotu komandas ar viņu izdomātajām metodēm, kā arī jāsadala pienākumi.. Tas veicināja  jauniešos  atbildības sajūtu, apziņu par gatavošanos kādam notikumam un ļāva  izrādīt viņu  iniciatīvu. Galarezultātā jaunieši ieguva atjaunotus  futbola vārtus, kas dos ikdienā  Tilžas jauniešiem iespējas regulārām sporta aktivitātēm svaigā gaisā, kas ir viens no priekšnoteikumiem labai veselībai, tādejādi novēršot sliktas uzvedības moduļus. Futbols, kā komandas spēle saliedēja  jauniešus un guva pozitīvas emocijas.Plānotās aktivitātes visas sakrita ar īstenotām aktivitātēm. Uzdevumi izpildīti un mērķis sasniegts.