Galerija

Laikposmā no 2022.gada 24.janvāra līdz 27.janvārim Tilžas vidusskolā norisinājās projekta “IZZINI,SAJŪTI, RADI!” aktivitāte “CITA KURPĒS…”  Aktivitātes mērķis – ieraudzīt, izprast un būt tolerantiem pret “savādiem” vienaudžiem sabiedrībā. Aktivitātes mērķauditorija bija 5.-7.klašu jaunieši, kuriem bija iespēja   iejusties cilvēkos, kurus sabiedrība mēdz uzskatīt par citādiem, dīvainiem, atstumtiem un nesaprastiem. Bieži šādi vienaudži tiek pakļauti agresijai jeb mobingam.  Aktivitātes vadītāja bija teātra mākslas skolotāja, režisore Inese Daukste. Nedēļas laikā, katru pēcpusdienu  skolas zālē tikās klašu kolektīvi. Vispirms tika izspēlētas dažādas aktivitātes, kurās skolēni labāk iepazina sevi un vienaudžus klases kolektīvā.  Ar aktīvu aktivitāti klašu kolektīvos tika noteikti līderi, vispirms kopīgi nosaucot nepieciešamās līdera īpašības. Kā viena no galvenajām īpašībām tika minēta spēja ietekmēt citus – nevis ar spēku, bet pārliecību.Noskatoties video “Vai es Tev patīku?”,  jaunieši izteica savas domas par video redzētajiem cilvēkiem.  Viņi atzīst, ka bieži vien cilvēku dīvainais izskats un uzvedība ir pamats izsmieklam, neiecietībai un agresijai. Kāda attieksme skolā ir pret šādiem vienaudžiem?No video tika izvēlēti 3 personāži – Gudrītis, Jocīgā meitene, Neveiklais zēns. Klases kolektīvs tika sadalīts 3 grupās. Līderis no katras grupas uzņēmās minēto personāžu lomu. Katrai grupai un galvenajam personāžam tika doti konkrēti uzdevumi.  Izmantojot improvizācijas teātra metodes, katra grupa nospēlēja etīdi, kurā galvenais varonis tika pakļauts vienaudžu neiecietībai, izsmieklam un agresijai. Piemēram, klases gudrītim tiek atņemta vai izsista no rokām grāmata; jocīgā meitene tiek ignorēta, izsmieta, apsaukāta; neveiklais zēns – tiek piemānīts, filmēts, lai video ievietotu sociālajos tīklos, tiek atņemtas un noslēptas brilles.Jaunieši atzīst, ka tas ir briesmīgi, kad par tevi smejas. Daļa jauniešu atzina, ka nav bijis viegli  būt arī ļaundaru lomās. Pēc katras situācijās grupās tika pārrunāts, ko darītu tu, ja redzētu šādu situāciju? Jāatzīst, ka jaunieši spēj izvērtēt dažādas situācijas, apstiprinot, ka nepieļautu vienaudžu agresiju.  Tika izteikti konkrēti priekšlikumi, kā mazināt līdzīgas situācijas skolā.  Prieks par jauniešu drosmi un pārliecību!Aktivitātes beigās kolektīvi noskatījās video par toleranci vienaudžu vidū. Galvenais personāžs visiem izraisīja smieklus un aplausus, bet  aplausus izpelnījās arī vienaudži, kuri šo zēnu bija pieņēmuši savā kolektīvā. Lai viss piedzīvotais un secinātais ir mūsu sabiedrotais ikdienas skolas dzīvē!

Teātra  mākslas skolotāja-režisore I.Daukste