Galerija

 „Ko mēs varam, to mēs darām” Tilžas vidusskolas 4.,5.,7. un 8. klašu skolēni oktobrī un janvārī piedalījās projekta ‘’Izzini,Sajūti, Radi’’ radošajā darbnīcā ‘’Ko mēs varam, to mēs darām’’. Aktivitāšu darba forma- debates. Skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par dāžādām tēmām, attīstot publiskās runas prasmes, kritisko domāšanu, sadarbību kopējā mērķa sasniegšanā. Skolēni atzina, ka šīs aktivitātes palīdzēja gūt atziņas, ka ir jāiemācās klausīties un ieklausīties citu viedoklī, ir iespējams un nepieciešams attīstīt spēju loģiski un pamatoti izteikt savu viedokli, argumentu. Neizdevās visas aktivitātes īsenot saplānotajā laikā, sakarā ar Covid19 pandēmijas periodisku uzsliesmojumu. Tās darbības laiks tika mainīts.