Sportiskām aktivitātēm un radošiem darbiņiem pavadīta Miķeļdiena.