Balvu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/050) no 2022.gada 10. līdz 28.oktobrim novada izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu, notika mazo erudītu konkurss “Mazais prātnieks” par tēmu “Esi vesels!” Grupas "'Ežuki" bērni cītīgi veica pētījumus par veselīgu dzīvesveidu. Pētījums tika apkopots īsā video. Par veiksmīgu un labu darbu saņēmām attīstošu spēli, diplomu par piedalīšanos un, kā vieni no labāko darbu īstenotājiem, saņēmām Izglītības pārvaldes pateicību.