Piedalījāmies LNB projektā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 20022. Izlasot un novērtējot grāmatas, bērnus apciemoja Tilžas pagasta bibliotekāre Ilze Pugača un pasniedz mazas dāvaniņas.