Jautrās rotaļās, dziesmās un dejās, glīti saposušies bērni, iejutās Princešu un Prinču tēlos.