Spītējot lielajam salam ārā, Balvu pilsētas parkā notika ziemas sporta spēles 5 - 6 gadīgajiem bērniem. Bērni jautri pavadīja dienu piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs.  Paldies, sporta svētku organizatoriem, PII "Sienāzītis" kolektīvam par aktīvi pavadīto dienu!