Bērni gatavoja katrs savu mazo piciņu. Ēdot bija ļoti priecīgi un piciņas atzina par ļoti garšīgām. Paēdām paši un pacienājām "Zaķēni" grupiņas  bērnus.