5.aprīlī  Balvu kultūras un atpūtas centrā uz lielās skatuves kāpa mazie talanti.  Arī "Ežuki" grupas bērni, Olafs Pauliņš un Sofija Loča ar savām skanīgajām balstiņām pieskandināja visu lielo zāli. Paldies, mūzikas skolotājai Daigai Jēkabsonei.