27.aprīlī Kubulu pagasta Kultūras namā pulcējās Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pirmsskolas grupu komandas, lai piedalītos mazo erudītu konkursā “Mazais prātnieks”. Marta, Olafs, Alens un Elīna pārbaudīja savas zināšanas, prasmes un erudīciju piecos aktivitāšu centros, rezultātā iegūstot augstāko vērtējumu. Malači!!!