Tu mīļā, mīļā māmiņa.

Es tevi mīlu kā nevienu.

Tu esi mana dārgākā,

Par saulīti un baltu dienu