Galerija

Darbojoties ar gaismas galdu attīstām pirkstu sīko muskulatūru un burtu apguvi. Apgūstam burtus, rakstam tos smiltīs, mācāmies krāsas, veidojam smiltīs dažādas līnijas (lauztas, pārtrauktas, punktētas u.c.).