Galerija

Miķeļdiena aizvadīta ar dažādām aktivitātēm, rotaļām, cienastu, dārzeņu un ziedu kompozīciju izstādes veidošanu.