Galerija

Ar dažādu uzdevumu izpildīšanu, rotaļu izspēlēšanu, tautasdziesmu skandēšanu, ticējumu pārrunāšanu, tējas un pankūku baudīšanu svaigā gaisā aizvadīta Meteņdiena.