Galerija

Balvu novada pirmsskolas vecuma bērnu mazo talantu koncerts izskanējis. Ar patīkamām emocijām, pateicību un dāvātajām karamelēm  esam atgriezušies.