Galerija

Svētki, ar dziesmām, dejām, rotaļām un pašu sacerētu, izspēlētu ludziņu nosvinēti.