Galerija

Izglītojošie pasākumi  "Ripo, ripo ābolīt" un "Piens manai veselībai" - pētnieciskais darbs un praktiska darbošanās.