Galerija

Meteņdienas aktivitātes - sacensības, lielīšanās, vizināšanās ar ragaviņām, nobraucieni no kalna.