Galerija

22. februārī Balvu pilsētas parkā notika ziemas sporta spēles 5 - 6 gadīgajiem bērniem. Par dažādām sporta aktivitātēm bija parūpējies PII "Sienāzītis" kolektīvs, projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā "ietvaros. Paldies organizatoriem!